คำแนะนำ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ผู้ที่ทำอาชีพเสี่ยง และสถานที่ประกอบต่าง ๆ

  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-02-26 18:35:39

คำแนะนำ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ผู้ที่ทำอาชีพเสี่ยง และสถานที่ประกอบต่าง ๆ

เพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนให้ตระหนักถึงวิธีการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและคนในครอบครัว ในบทความนี้ขอแนะนำ วิธี ป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า สำหรับผู้ที่ทำอาชีพเสี่ยงติดเชื้อ และผู้ประกอบการ ที่ต้องเจอกับกลุ่มคนหมู่มาก อาทิ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, ร้านอาหาร, มัคคุเทศน์, โรงแรม, ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น
ขอบคุณข้อมูลจาก: https://news.mthai.com/general-news/795352.html

โพสต์อื่นๆ
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-20 17:15:18
????????????!??????????????? ??? ?????????????????????????????????
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-04-30 09:05:04
อัปเดต ฝุ่นละออง PM 2.5 – 30 เม.ย. 63
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-31 20:15:02
????? ???????????????? ?????????????????????????
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-20 23:15:13
?????? ??????????? ??????? ?? ??????????????