??????????? 6 ??????????????? ???.????????2/2

  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-24 20:15:18

??????????? 6 ??????????????? ???.????????2/2นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปัจจุบันอายุ 60 ปีการศึกษา -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบการณ์ทำงาน -กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited -ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) -กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) -ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)โดยในวันที่ 24 ก.ค.63 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย ว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่นอย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่ได้ปรากฎชื่อ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ-กรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ แต่เจ้าตัวได้ปฎิเสธ จนปรากฎหนังสือลาออกของนายสุพัฒนพงษ์ ซึ่งหลายฝ่ายก็ยังสงสัยอยู่ว่านายสุพัฒนพงษ์ ได้รับการติดต่อหรือทาบทามจากใครให้เข้ามารับตำแหน่ง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เกิดวันที่ 15 เม.ย. 2503 ปัจจุบันอายุ 60 ปีการศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง -ปริญญาโท Master of Arts (Public Administration) ม.ธรรมศาสตร์ประสบการณ์ทำงาน -สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.ชัยนาท พรรคไทยรักไทย -พ.ศ.2550 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกยุบ -พ.ศ.2561 ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ พร้อมกับรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค -พ.ศ.2562 ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.ชัยนาท พรรคพลังประชารัฐโดยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 63 นายอนุชา ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคอย่างไรก็ตามนายอนุชา ถือเป็น 1 ใน 3 แกนนำผู้ก่อตั้งกลุ่ม สามมิตร โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และปัจจุบันถือว่ามีความใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจ จากพล.อ.ประวิตร อีกด้วย

นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เกิดวันที่ 9 ก.ย. 2501 ปัจจุบันอายุ 61 ปีการศึกษา -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.ธรรมศาสตร์ -เนติบัณฑิตไทย -ปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต ม.อิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ทำงาน -ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) -ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด -ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด -กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด -สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)โดยในวันที่ 24 ก.ค.63 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย พันจากตำแหน่ง โดยบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ขอเรียนว่า นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตกลงร่วมกับธนาคารที่จะยุติสัญญาว่าจ้างกรรมการผู้จัดการก่อนครบกำหนด และได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายปรีดี ได้มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษารัฐบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดทำ พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทอีกด้วย 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม เกิดวันที่ 20 ม.ค. 2497 ปัจจุบันอายุ 66 ปีการศึกษา -ปริญญาตรี ครั้งแรกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้ร่วมก่อตั้ง พรรคจุฬาประชาชน ปี พ.ศ. 2519 ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา ได้ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ในป่าที่ เขตจังหวัด พัทลุง ตรัง และสตูล อยู่ประมาณ 4 ปี เมื่อเหตุการณ์สงบแล้วจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางการศึกษาจากแพทย์ศาสตร์มาศึกษาด้านรัฐศาสตร์ วิทยาลัยชาร์ลตัน สหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรี -ปริญญาโท ม.จอร์เจีย -ปริญญาเอก ม.โคลัมเบียประสบการณ์ทำงาน -ที่ปรึกษาศ.มารุต บุนนาค ประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น -ที่ปรึกษานายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง -ที่ปรึกษาพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย -รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์-หัวหน้าพรรคมหาชน -พ.ศ. 2550 รองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา -คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -นักวิชาการและอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต -กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และราชภัฎภูเก็ต -พ.ศ. 2561 สมาชิกและกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยอย่างไรก็ตามในวันที่ 20 ก.ค.63 ที่ผ่านมา ม.ร.ว.จัตตุมงคล โสณกุล ได้ยื่นใบลาออกจากรมว.แรงงาน พรรครวมพลังประชาชาติไทย ยืนยันว่าเสนอชื่อ นายเอนก ขึ้นเป็น รมว.แรงงงานแทน แต่สุดท้ายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เพื่อขอแลกกระทรวงให้นายเอนกมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาฯ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เกิดวันที่ 15 ก.ค. 2517 ปัจจุบันอายุ 46 ปีการศึกษา -ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริกประสบการณ์ทำงาน -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี -สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังชล -สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐทั้งนี้นายสุชาติ ถือว่ามีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรี ตั้งแต่ช่วงแรกในการจัดตั้งรัฐบาล และก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน แต่ช่วงต้น เกิดปัญหาแย่งเก้าอี้กันของพรรคร่วมและรัฐบาลในขณะนั้นก็ต้องใช้เสียงพรรคร่วมเพราะปริ่มน้ำ นายสุชาติจึงยอมให้พรรคร่วม แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาใจ และนายสุชาติ ก็เป็นถึงประธานส.ส.ของพรรคอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีก็ปัญหาเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงาน เพราะเจ้าของเดิมอย่างรวมพลังประชาชาติไทยไม่ยอมแต่สุดท้าย ก็จบลงด้วยการยกหูของพล.อ.ประยุทธ์

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เกิดวันที่ 29 ต.ค พ.ศ. 2516 ปัจจุบัน อายุ 46 ปีการศึกษา -ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) -ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) จากวิทยาลัยวอร์ตันแห่งม.เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ทำงาน -อาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) -ที่ปรึกษาด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน -ดูแลยุทธศาสตร์การลงทุนของกองทุนประกันสังคม โดยดูเรื่องการบริหารเงินตอบแทนการลงทุน -ผู้ช่วยรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง -พ.ศ. 2562 ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ -โฆษกรัฐบาลโดยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 63 นางนฤมล ได้รับเลือกให้เป็นเหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐ โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคอย่างไรก็ตาม นางนฤมล ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยเสนอแนะและร่างนโยบายให้กับพรรคพปชร. ใช้หาเสียง โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับด้านการเกษตร มารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) ซึ่งก่อนหน้านี้ชื่อนางนฤมล เคยปรากฎเป็นแคนดิเดตรัฐสำนักนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อนายอนุชา ได้รับตำแหน่งนี้ จึงมีการเปิดตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยแรงงานให้นางนฤมล เพราะถือว่ามีความรู้และเคยผ่านมาของกระทรวงแรงงานมาก่อน

เครดิตแหล่งข้อมูล : pptvhd36
ขอบคุณข้อมูลจาก: https://tnews.teenee.com/politic/162589.html

โพสต์อื่นๆ
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-25 10:15:12
?????????? ????????????????? 6 ????? #????????????????? - ??.???????????????????