16 ข้อกำหนด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเปิดปิดสถานที่และข้อห้ามต่างๆ

  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-03-25 18:21:03

16 ข้อกำหนด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเปิดปิดสถานที่และข้อห้ามต่างๆ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับ ที่ 1 โดยมีการออกข้อกำหนดทั้งหมด 16 ข้อ เกี่ยวกับการเปิดสถานที่และข้อห้ามต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19

2. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค โดยให้ผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดออกคำสั่งได้โดยอาศัยอำนาจในมาตรา 35 (1) พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้แก่

3. ปิดพรมแดนไทย ทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ ยกเว้น

4. การห้ามกักตุนสินค้า

5. การห้ามชุมนุม

6. ห้ามนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวปลอม

7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์

8. มาตราการต่อกลุ่มคนที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สูง

ยกเว้นมีความจำเป็นต้องไปพบแพทย์สามารถออกไปพบได้

9. มาตรการการเข้า-ออกประเทศ

10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพฯ

11. มาตรการป้องกันโรค ดังนี้

12. สถานที่ที่เปิดให้บริการตามปกติ ได้แก่

13. ประชาชนควรพักหรือทำงานอยู่ที่บ้าน

14. การจัดกิจกรรม พิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม

15. โทษความผิด ผู้ฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 – 6

16. การใช้บังคับข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร
ขอบคุณข้อมูลจาก: https://news.mthai.com/general-news/798548.html

โพสต์อื่นๆ
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-25 10:15:25
??.?????????????????????? ????????? ????????????????????????????
post-thumb
  • ระบบอัตโนมัติ
  • 2020-08-25 10:15:23
????????????????????????! ??????????????????? ?????????????-???????????????????